HÀNG NGHÌN BÀ MẸ ĐÃ CAM KẾT SỬ DỤNG
KHÁNG SINH CÓ TRÁCH NHIỆM

PGS.TS.Bác sĩ Nguyễn Diệu Thúy

Mc. Minh Trang

NHÃN HÀNG PROSPAN ĐỒNG HÀNH
CÙNG MẸ VIỆT CAM HẾT HẠN CHẾ SỬ DỤNG KHÁNG SINH

BÁO CHÍ ĐƯA TIN

HÀNG TRIỆU MẸ VIỆT ỦNG HỘ - CAM KẾT HẠN CHẾ
SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP

CỘNG ĐỒNG NUÔI CON KHÔNG KHÁNG SINH