Số lượng bà mẹ cam kết
sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Tôi đồng ý - cam kết hạn chế sử dụng kháng sinh

imunoglukan đồng hành cùng các bà mẹ Việt Nam

Tại nhiều trường học, các bậc phụ huynh được phổ biến kiến thức về hạn chế sử dụng kháng sinh - tăng cường miễn dịch cho trẻ

Chương trình được đông đảo các bà mẹ Việt Nam ủng hộ cam kết hạn chế sử dụng kháng sinh