HÀNG NGHÌN BÀ MẸ ĐÃ CAM KẾT SỬ DỤNG
KHÁNG SINH CÓ TRÁCH NHIỆM

VÌ SAO PROSPAN LÀ LỰA CHỌN ĐẦU TAY CỦA CÁC BÁC SĨ KHI KÊ ĐƠN
CHO TRẺ SƠ SINH, TRẺ NHỎ; GIÚP HẠN CHẾ SỬ DỤNG KHÁNG SINH?